Dưới lăng kính và góc nhìn của mỗi người, sự kiện, sự việc sẽ có nhiều ý nghĩa khác nhau. Góc Nhìn Cuộc Sống đem đến một sự đánh giá khác biệt về sự kiện, sự việc, con người theo dòng thời sự nhằm giúp người xem/nghe cảm nhận câu chuyện theo nhiều góc nhìn bao quát hơn.

Tùy vào tính thời sự, nội dung câu chuyện, Góc Nhìn Cuộc Sống sẽ khai thác, cập nhật hàng tuần trên Kênh kênh Youtube: Xuân Hiếu Official, Fanpage An Group.