Digital Marketing

Tư vấn và triển khai kế hoạch Digital Marketing tích hợp chuyên biệt cho Doanh nghiệp Việt Nam,dựa trên nguồn cơ sở dữ liệu lớn và công nghệ.

Facebook Marketing

Kiểm soát hệ thống kênh bá Facebook. Đồng thời, quản lý ngân sách chi cho những kênh quảng bá đó, theo dõi hiệu quả của chiến dịch.

Google Ads

Tiếp cận những khách hàng tìm kiếm từ khóa trên Google. Khi người dùng tìm kiếm từ khóa, các mẫu quảng cáo được triển khai sẽ hiển thị.

Zalo Ads

Tạo và quản lý các chiến dịch quảng cáo của mình để nhắm đến khách hàng mục tiêu trên hệ sinh thái Zalo.
 

SEO

Thực hiện các công việc (tối ưu tốc độ, cấu trúc website, đi link, viết bài...) giúp website được đánh giá tốt và xếp trên top kết quả tìm kiếm của Google.

Technology marketing

Giải pháp công nghệ chuyên biệt dành cho Doanh nghiệp Việt Nam giúp tối ưu hóa quá trình khai thác quản lý data, theo dõi sức khỏe thương hiệu và thu thập dữ liệu khách hàng để làm cơ sở phân tích cho các chiến dịch Digital Marketing.